தமிழா! தமிழா! – ஐரோப்பாவின் தலைசிறந்த திறமைகளுக்கான அடையாளம்!!

‘Thamizha Thamizha’ (Europe wide Talent hunt)
Online Tamil event on April 18th, 2021 at 2:00 pm (CET), 5:30 pm (IST) and April 24th, 2021 at 11:00 am (CET)

Europe Tamilargal will host an online Tamil event to spread word and awareness of the ongoing ‘Save Cologne Tamil Studies’ fundraising campaign, which will be presided over by eminent Tamil scholars and speakers across the globe.

Read More

நன்கொடை நிதி வழங்க தொழிலதிபர்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், தமிழ் ஆர்வலர்கள் முன்வர வேண்டி கோரிக்கை

ஜெர்மனியின் கொலோன் பல்கலைக்கழகத்தில் அமைந்துள்ள தமிழ்த்துறை தொடர்ந்து செயல்பட நன்கொடை நிதி வழங்க தொழிலதிபர்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், தமிழ் ஆர்வலர்கள் முன்வர வேண்டி கோரிக்கை. ஜெர்மனி: கடந்த… Read More

Thisaigal Thorum Puthumai Seivom

‘Thisaigal Thorum Puthumai Seivom’ (Innovation in all directions)
Online Tamil event on March 6th, 2021 at 3:00 pm (CET), 7:30 pm (IST).

Europe Tamilargal will host an online Tamil event to spread word and awareness of the ongoing ‘Save Cologne Tamil Studies’ fundraising campaign, which will be presided over by eminent Tamil scholars and speakers across the globe.

Read More